ผู้บังคับบัญชา

 
 
http://www.daoc.rtaf.mi.th
 
http://www.facebook.com/daoc2012
แบบสำรวจเว็บไซต์ คปอ.
แบบสำรวจเว็บไซต์ คปอ.

  ภาพกิจกรรมspan> 

สัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ ศยอ.

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ/ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นประธานการสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยเรียนเชิญ พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ เป็นผู้บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม คปอ.(เฉลิมเกียรติ) เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ผบ.คปอ.เยี่ยมชม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ทินกร ชูวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายจราจรทางอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ปฐมนิเทศการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศประจำปี ๕๘

พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘ ณ ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
แสดงหน้าที่ : First Previous... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... Next Last   พระราชกรณียกิจ
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง

 
ปฏิทิน
March 2017
อา พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ประวัติ
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ภาพกิจกรรมหน่วยสนาม
  view    ดู...ภาพทั้งหมด
เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ของการลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อมุ่งสู่ One of the best air forces in ASEAN
เมื่อ 22/3/2017 12:34:35

เรื่อง ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจเยี่ยมสถานีรายงานภูสิงห์
เมื่อ 15/3/2017 21:16:6

เรื่อง การฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ECL ให้กับข้าราชการศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๓
เมื่อ 2/3/2017 10:18:48
แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6   
 
http://www.daoc.rtaf.mi.th
จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๕๙๙
ติดต่อ Webmaster : Nachnaphat@rtaf.mi.th

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คปอ.