ผู้บังคับบัญชา

 
 
 
http://www.facebook.com/daoc2012
แบบสำรวจเว็บไซต์ คปอ.
แบบสำรวจเว็บไซต์ คปอ.

  ภาพกิจกรรม 

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร คปอ.ประจำปี ๕๘

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนที่ได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ผบ.คปอ.ให้นโยบายการปฏิบัติงานกับข้าราชการ คปอ.

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้นโยบายการปฏิบัติงานกับข้าราชการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ให้กับ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ประจำปี ๒๕๕๘

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ วันที่ ๑ ตุลาคม ในช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร พิธีสงฆ์ มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการและผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และมอบรางวัลในการประกวดการจัดสวนไม้ประดับ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
แสดงหน้าที่ : First Previous... 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 ... Next Last   วีดิทัศน์พระราชทา

ตอน ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ
                                  More...
พระราชกรณียกิจ
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง
ประวัติ
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ภาพกิจกรรมหน่วยสนาม