ผู้บังคับบัญชา

 
 
http://www.daoc.rtaf.mi.th
 
http://www.facebook.com/daoc2012

กำหนดการใช้งานโปรแกรมดังนี้

ตั้งแต่

ถึง

๑. ผู้รับการประเมินกรอกตัวชี้วัดรายบุคคล

๑ ธ.ค.๕๙

๒๐ ธ.ค.๕๙

๒. ผู้ประเมินและผู้ให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับการประเมิน)

๒๑ ธ.ค.๕๙

๓๑ ธ.ค.๕๙

๓. ผู้รับการประเมินใส่ผลการปฏิบัติงานพร้อมหลักฐาน (สามารถลงข้อมูลได้ 
ในเดือน ธ.ค.๕๙ ถ้ามีผลงาน)

  ม.ค.๖๐

๔. ผู้ประเมินและผู้ให้ความเห็นชอบประเมินผลโดยบันทึกคะแนนในโปรแกรม

(ผู้ประเมินควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ให้ความเห็นชอบได้มีเวลาประเมินและบันทึกผลคะแนน)

๑ ก.พ.๖๐

  ภาพกิจกรรมspan> 

ผบ.คปอ.เป็นประธานในพิธีต้อนรับหมู่บินผาดแผลงของกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีต้อนรับหมู่บินผาดแผลง August 1st ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ บริเวณลานจอดอากาศยานของฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ และงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการชั้นสัญญาบัตร คปอ.ประจำปี ๕๘

พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘วันสถาปนากองค้นหาและช่วยชีวิต ครบรอบ ๓๙ ปี

พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองค้นหาและช่วยชีวิต กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ครบรอบ ๓๙ ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ อาคารกองค้นหาและช่วยชีวิต กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
แสดงหน้าที่ : First Previous... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... Next Last   พระราชกรณียกิจ
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง

 
ปฏิทิน
January 2017
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ประวัติ
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ภาพกิจกรรมหน่วยสนาม


แสดงหน้าที่ : 1 2 3 4 5 6   
 
http://www.daoc.rtaf.mi.th
จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๕๙๙
ติดต่อ Webmaster : Nachnaphat@rtaf.mi.th

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คปอ.