แนะนำหน่วยงาน 
 แนะนำผู้บังคับบัญชา 
 ประวัติหน่วยงาน 
 อดีตผู้บังคับบัญชา 
 วิสัยทัศน์ 
 ภารกิจ 
 การจัดหน่วย 
 แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ตั้ง 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 
  หน่วยขึ้นตรง คปอ. 
 กองบัญชาการ 
 กองกำลังพล 
 กองข่าว 
 กองยุทธการ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองวิทยาการ 
 ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
 ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและ
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
 กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 กองข่าวอากาศ 
 กองบังคับการบิน 
 กองลำเลียงทางอากาศ 
 กองค้นหาและช่วยชีวิต 
 งบประมาณ 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 เครื่อข่ายความปลอดภัย ทอ. 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ.จำกัด  
  KM คปอ.สาระน่ารู้ 
 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ของกองทัพอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) 
 อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 เครื่องหมายแสดงความสามารถ 
 เครื่องหมายยศทหารอากาศ  
 เปรียบเทียบยศทหาร 
 บริการข่าวอากาศ 
 ระเบียบการใช้ชุดบิน ชุดกันเปื้อน และเสื้อคลุมแพทย์ 
 ข่าวสารการบิน 
 การค้นหาและช่วยชีวิต 
 รายละเอียดหลักสูตรการรบร่วม 
 รายละเอียดหลักสูตร
 นายทหารวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ 
 เที่ยวบินแรกของกริพเพน
 แห่งกองทัพอากาศไทย 
 เครื่องบินพระราชพาหนะขนาดกลาง
 แบบ ATR 72-500 ของกองทัพอากาศ 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล
 รอบ ต.ค.๕๗ 
 รายงานผลการขับเคลื่อน KM สู่ LO ปี ๕๘ ของ คปอ. 
 ผลการดำเนินงาน ๑ แผนก ๑ องค์ความรู้ คปอ. 
 มาตรการประหยัดการใช้สาธารณูปโภค
 และพลังงานของ คปอ. 
 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน 
 สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้่าง  
 แจ้งเตือนไวรัสคอมพิวเตอร์ 
        มัลแวร์ MyDoom  
        แจ้งเตือนการตรวจพบช่องโหว่ในระบบปฏิบัติการ Android  
 ข่าวอากาศสำหรับผู้ทำการในอากาศ
 พยากรณ์อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

 ติดต่อ Web Master
  jarutpong_t@rtaf.mi.th

หนังสือพิมพ์ ::
 ไทยรัฐ   เดลินิวส์ 
 มติชน   สยามรัฐ 
 แนวหน้า   คมชัดลึก  
 ข่าวสด    สยามธุรกิจ  
 ผู้จัดการ   ไทยโพสต์ 
 โพสต์ทูเดย์   Bangkok Post 
 The Nation   ข่าว CNN 
 สยามกีฬา   ข่าว INN 
 ประชาชาติอิสลามออนไลน์ 
สถานีโทรทัศน์ ::
http://www.daoc.rtaf.mi.th
ราคาน้ำมันประจำวัน ::
http://www.facebook.com/daoc2012
 

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
รายละเอียดตามแนบ

  ภาพกิจกรรม 


แสดงหน้าที่ : First Previous...    
ทรงพระเจริญ
ชมและดาวน์โหลดภาพ
จากอัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ
และประมวลภาพพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 
พระราชกรณียกิจ
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง

 
ปฏิทิน
May 2016
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ประวัติ
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ภาพกิจกรรมหน่วยสนาม ::

แสดงหน้าที่ : 1 2   

ประกาศข่าว จัดซื้อ จัดจ้าง ::
  view    ดู...ประกาศทั้งหมด
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้น พร้อมระบบป้องกันดินพังทลาย ที่สถานีรายงานเขาเขียว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 21/8/2015 1:41:1
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๐๖, ๑๐๑๒ และ ๑๐๖๔
เมื่อ 24/7/2015 16:10:44
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้น พร้อมระบบป้องกันดินพังทลาย ที่ สร.ขข.
เมื่อ 14/7/2015 18:47:5
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีพิเศษ ของ คปอ.
เมื่อ 30/6/2015 9:51:14
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องเรดาร์ สร.ภข.
เมื่อ 26/09/2014 18:4:26
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศยอ.ศปก.ทอ.
เมื่อ 26/09/2014 18:2:56

แสดงหน้าที่ : 1 2 3   

  กระดานข่าว ทอ.

  ข่าวภายในประเทศ ขว.ทอ.

  ข่าวต่างประเทศ ขว.ทอ.