แนะนำหน่วยงาน 
 แนะนำผู้บังคับบัญชา 
 ประวัติหน่วยงาน 
 อดีตผู้บังคับบัญชา 
 วิสัยทัศน์ 
 ภารกิจ 
 การจัดหน่วย 
 แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 สถานที่ตั้ง 
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 
  หน่วยขึ้นตรง คปอ. 
 กองบัญชาการ 
 กองกำลังพล 
 กองข่าว 
 กองยุทธการ 
 กองส่งกำลังบำรุง 
 กองวิทยาการ 
 ศูนย์ป้องกันทางอากาศ 
 กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 
 กองการลาดตระเวนทางอากาศ 
 กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 กองข่าวอากาศ 
 กองบังคับการบิน 
 กองลำเลียงทางอากาศ 
 กองค้นหาและช่วยชีวิต 
 งบประมาณ 
 กองบริการ 
 แผนกการเงิน 
 เครื่อข่ายความปลอดภัย ทอ. 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ คปอ.จำกัด  
  KM คปอ.สาระน่ารู้ 
 ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
 นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ของกองทัพอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) 
 อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 เครื่องหมายแสดงความสามารถ 
 เครื่องหมายยศทหารอากาศ  
 เปรียบเทียบยศทหาร 
 บริการข่าวอากาศ 
 ระเบียบการใช้ชุดบิน ชุดกันเปื้อน และเสื้อคลุมแพทย์ 
 ข่าวสารการบิน 
 การค้นหาและช่วยชีวิต 
 รายละเอียดหลักสูตรการรบร่วม 
 รายละเอียดหลักสูตร
 นายทหารวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ 
 เที่ยวบินแรกของกริพเพน
 แห่งกองทัพอากาศไทย 
 เครื่องบินพระราชพาหนะขนาดกลาง
 แบบ ATR 72-500 ของกองทัพอากาศ 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพล
 รอบ ต.ค.๕๗ 
 มาตรการประหยัดการใช้สาธารณูปโภค
 และพลังงานของ คปอ. 
 กองการลาดตระเวนทางอากาศ
ตำราสอบเลื่อนวิทยฐานะ
          เหล่าถ่ายรูป ปี ๕๖
ตำราสอบเลื่อนวิทยฐานะ
          เหล่าถ่ายรูป ปี ๕๘
คู่มือการใช้งาน FLIR Star Safire III
คู่มือการใช้งาน FLIR TopLite EOP
การจัดการความรู้ (KM)
         ด้านการแปลความภาพถ่าย
 สำนักงานนิรภัยทหารอากาศ 
 ข่าวอากาศสำหรับผู้ทำการในอากาศ
 พยากรณ์อากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา

 ติดต่อ Web Master
  jarutpong_t@rtaf.mi.th

หนังสือพิมพ์ ::
 ไทยรัฐ   เดลินิวส์ 
 มติชน   สยามรัฐ 
 แนวหน้า   คมชัดลึก  
 ข่าวสด    สยามธุรกิจ  
 ผู้จัดการ   ไทยโพสต์ 
 โพสต์ทูเดย์   Bangkok Post 
 The Nation   ข่าว CNN 
 สยามกีฬา   ข่าว INN 
 ประชาชาติอิสลามออนไลน์ 
สถานีโทรทัศน์ ::
http://www.daoc.rtaf.mi.th
ราคาน้ำมันประจำวัน ::
http://www.facebook.com/daoc2012
 

 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ขั้นสุดท้าย
รายละเอียดตามแนบ

  ภาพกิจกรรม 


แสดงหน้าที่ : First Previous...    
ทรงพระเจริญ
ชมและดาวน์โหลดภาพ
จากอัลบั้มภาพ ๘๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ
และประมวลภาพพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 
พระราชกรณียกิจ
พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามทฤษฎีใหม่
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
พระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
โครงการพระราชดำริฝนหลวง

 
ปฏิทิน
June 2015
อา พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

ประวัติ
จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร

ภาพกิจกรรมหน่วยสนาม ::

แสดงหน้าที่ : 1   

ประกาศข่าว จัดซื้อ จัดจ้าง ::
  view    ดู...ประกาศทั้งหมด
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องเรดาร์ สร.ภข.
เมื่อ 26/09/2014 18:4:26
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศยอ.ศปก.ทอ.
เมื่อ 26/09/2014 18:2:56
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่ ศคปอ.๓ (สุราษฎร์ธานี)
เมื่อ 26/09/2014 18:0:40
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารศูนย์ยุทธการทางอากาศ
เมื่อ 17/9/2014 2:4:52
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารยุทธการ ศคปอ.สฎ.
เมื่อ 17/9/2014 2:0:53
ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร บก.คปอ.
เมื่อ 17/9/2014 1:55:54

แสดงหน้าที่ : 1 2 3   

  กระดานข่าว ทอ.

  ข่าวภายในประเทศ ขว.ทอ.

  ข่าวต่างประเทศ ขว.ทอ.