ภาพกิจกรรม กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ::
  ชื่อเรื่อง : วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ปี ๒๕๕๗
บรรยายภาพ :
พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องใน วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐
  จาก : webmaster email : โทรศัพท์ :
          IP : 119.46.201.123 - [11/5/2014 20:39:28]

ชื่อภาพ : chk20140410-000.JPG

  
 
ภาพกิจกรรม คปอ. ::
ภาพกิจกรรม

  
 
footer

จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๖